Card visit 2 mặt vàng ánh kim sang trọng (gradient-golden)

Mockup Card visit 2 mặt vàng ánh kim sang trọng với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: gradient-golden-luxury-horizontal-business-card-template