Card visit 2 màu vàng trắng 2 mặt

Card visit 2 màu vàng trắng 2 mặt với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: close-up-elegant-business-card-mockup