Card visit 2 mặt viền xanh đỏ

Mockup Card visit 2 mặt viền xanh đỏ với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: wavy-style-business-card-template-design