Card visit 2 mặt trắng cách điệu

Mockup bộ bài tây với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: creative-modern-name-card-business-card