Card visit 2 mặt xanh trắng

Mockup Card Visit 2 mặt xanh trắng với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: DE_Business_Card_Mockup_1