Card visit có viền xanh

Card visit có viền xanh với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: businessman-with-business-card-mockup