Card visit trắng in chìm

Mẫu mockup Card trắng in chìm với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: luxury-logo-mockup-white-business-card