Mockup thợ cầm bản vẽ

Mockup thợ cầm bản vẽ với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn:  young-handyman-holding-mock-up-clipboard