Card visit dọc đen ép nhũ sang trọng

Card visit dọc đen ép nhũ sang trọng với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: luxury-business-card-mockup-with-gold-embossed-effect