Card visit 2 màu đen trắng

Card visit 2 màu đen trắng với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD043_BusinessCard_Mockup_85x55