Mẫu card visit trong suốt

Mockup Card Visit trong suốt  với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: transparent-business-card-mockup