Mockup card gấp

Mockup card gấp với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: Folded_Business_Card_Mockup