Mockup tấm kim loại tên văn phòng

Mockup tấm kim loại tên văn phòng với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn:metal-office-plate-mockup