Mockup chai trong suốt

Mockup chai trong suốt với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD195_Wine_Bottle_Mockup