Mockup bộ xà phòng khăn tắm

Mockup bộ xà phòng khăn tắm với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: top-view-bath-soap-towel-table