Mockup thiết kế từ trên xuống

Mockup thiết kế từ trên xuống với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: top-view-architecture-design-with-mock-up