Mockup điện thoại với đồ nail

Mockup điện thoại với đồ nail với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: smartphone-mockup-with-cosmetic-concept