Mockup chạm khắc logo công bố bọc vải đen từ cột trụ tròn bằng đá cổ điển

Mockup chạm khắc logo công bố bọc vải đen từ cột trụ tròn bằng đá cổ điển với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: carved-logo-mockup-unveil-black-cloth-cover-from-round-stone-classic-colums-pillars