Mockup mẫu thẻ nhãn đeo cổ

Mockup mẫu thẻ nhãn đeo cổ với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD185_Label_Tags_Mockup