Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD đen xanh

Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD đen xanh với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD017_Digipack_Mockup