Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD vàng đen

Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD vàng đen với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD036_Digipack_Mockup