Mockup ống và lọ mỹ phẩm

Mockup ống và lọ mỹ phẩm với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD102_Cosmetic_Tube_And_Jar_Mockup