Mockup mẫu võ đựng đĩa CD màu xanh ngọc

Mockup mẫu võ đựng đĩa CD màu xanh ngọc với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD189_Free_CD_Jewel_Case