Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD đỏ xám

Mockup mẫu vỏ đựng đĩa CD đỏ xám với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD132_Free_6_panel_digipack