Mockup card kẹp gấp danh thiếp

Mockup card kẹp gấp danh thiếp với nhiều góc nhìn ấn tượng người thiết kế có thể thay design khác và xem thử chúng sống động như thế nào

onvn: MD137_Business_Card_Foldback_Clip