Tính năng : Ngăn chặn thành công hacker tấn công và tăng cường an ninh và dễ sử dụng…

Chức năng chính :

* Phát hiện, intecept, và đăng nhập, tìm kiếm các thông số đáng ngờ – và để tránh làm ảnh hưởng WordPress.
* Ngoài bảo vệ nhất WordPress plugins từ các cuộc tấn công tương tự.
* Tùy chọn cấu hình như là plugin đầu tiên để nạp để bảo mật tối đa.
* Trả lời với một tìm kiếm không hại-404, hay một chuyển hướng trang chủ.
* Tuỳ chọn gửi thư cho bạn với một bãi chứa thông tin hữu ích khi ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng.
* Bật hoặc tắt phát hiện tấn công theo cây thư mục.
* Bật hoặc tắt phát hiện tấn công SQL injection.
* Bật hoặc tắt WordPress cụ thể phát hiện tấn công SQL injection.
* Bật hoặc tắt chặn tải lên tập tin thực thi.
* Bật hoặc tắt từ xa phát hiện bất kỳ chích ma.
* Địa chỉ IP whitelisted.
* Thêm vào các trang khác whitelisted và / hoặc các lĩnh vực trong các trang như vậy để cho phép ở trên để có được thông qua khi mong muốn.

Mình đã dùng Plugin này rất lâu rồi. Thấy nó rất hiệu quả .

http://www.seoegghead.com/software/downloads/wordpress-firewall.seo


wordpress-firewall-1-thumb 

wordpress-firewall-2-large