Các gói thiết kế Logo thương hiệu

Gói 500k

Không cần tạm ứng

 • Thiết kế 05 phương án logo (theo các định hướng khác nhau)
 • Chốt 1 phương án chọn
 • Chỉnh sửa ưng ý
 • File bàn giao khách: 
  • PDF: File chuẩn vector chỉnh sửa lưu trữ (1 file nhiều trang)
  • PNG: File trong nền cho website và chèn Facebook (hơn 5 file các phương án màu sắc)
  • JPG: File hình ảnh lưu trữ điện thoại và website (5 file vật liệu ứng dụng)

Gói 1.000k

Tạm ứng 300k

 • Không cần tạm ứng
 • Thiết kế 05 phương án logo (theo các định hướng khác nhau)
 • Chốt 2 phương án chọn
 • Chỉnh sửa ưng ý
 • File bàn giao khách:
  • *.Ai: File thiết kế cho illustrator chuyên nghiệp.
  • PDF: File chuẩn vector chỉnh sửa lưu trữ (2 file nhiều trang)
  • PNG: File trong nền cho website và chèn Facebook (hơn 10 file các phương án màu sắc)
  • JPG: File hình ảnh lưu trữ điện thoại và website (10 file vật liệu ứng dụng)

Gói 2.000k

Tạm ứng 500k

 • Thiết kế 10 phương án logo (theo các định hướng khác nhau)
 • Thuyết minh các phương án.
 • Chốt 4 phương án chọn
 • Chỉnh sửa ưng ý
 • File bàn giao khách:
  • *.Ai: File thiết kế cho illustrator chuyên nghiệp.
  • PDF: File chuẩn vector chỉnh sửa lưu trữ (2 file nhiều trang)
  • PNG: File trong nền cho website và chèn Facebook (hơn 10 file các phương án màu sắc)
  • JPG: File hình ảnh lưu trữ điện thoại và website (10 file vật liệu ứng dụng)

Gói 3.000k