Bảng giá tên miền Quốc Tế

Phí khởi tạo : Miễn phí

Tên Miền :.com | .net | .org | .info | .us | .biz | .co | .uk | .eu
Phí duy trì hàng năm: 235,000 VNĐ/năm
Tên Miền : .tv
Phí duy trì hàng năm: 589,000 VNĐ
Tên Miền : .asia
Phí duy trì hàng năm: 545,000 VNĐ
Tên Miền : .tel
Phí duy trì hàng năm: 354,000 VNĐ
Tên Miền : .mobi
Phí duy trì hàng năm: 440,000 VNĐ
Tên Miền : .me
Phí duy trì hàng năm: 650,000 VNĐ
Tên Miền : .cc | .bz | .nu | .ws
Phí duy trì hàng năm: 654,000 VNĐ


Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên Miền :.VN
Phí khởi tạo: 350,000 VNĐ/
Phí duy trì hàng năm: 480,000 VNĐ/
Tên Miền :.com.vn | .net.vn | .biz.vn
Phí khởi tạo: 350,000 VNĐ
Phí duy trì hàng năm: 350,000 VNĐ
Tên Miền :.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn | .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
Phí khởi tạo: 200,000 VNĐ
Phí duy trì hàng năm: 200,000 VNĐ
Tên Miền :.name.vn
Phí khởi tạo: 30,000 VNĐ
Phí duy trì hàng năm: 30,000 VNĐ